Aktuellt

Nu är det dags att betala årets arrendeavgift (=lotthyra). Som tidigare är det 250 kr/lott. Betala in avgiften på plusgirokonto 442 17 17 – 2 senast den 30:e april. Glöm inte att skriva lottnummer och namn.