Medlemsavgift

Medlemsavgift
250 kr/lott

Inträdesavgift
100 kr betalas vid inträde i föreningen

Plusgirokonto
Medlemsavgift sätts in på föreningens plusgirokonto
442 17 17-2. Skriv lottnummer och namn i meddelanderutan. Avgiften betalas in senast 30:e april.