Aktuellt

 

Brandfara

Det är totalt eldningsförbud och grillningsförbud på odlingsområdet och övrig mark utanför sammanhållen bebyggelse på grund av den stora brandrisken i skog och mark.

Lotthyra

Kom ihåg att betala din lotthyra senast 30 april. 250kr/lott. Skriv ditt lottnummer och namn som meddelande när du betalar in.

Drivhus

Uppsala kommun beslutade 2019 att drivhus högst får vara 90 cm höga och staket högst 110cm höga. Drivhus är enbart för odling.

Biltrafik

Om man behöver transportera något till eller från sin lott behövs ett tillstånd från Uppsala kommun. Ring till kommunens växel 018-727 00 00 och be att få komma till avdelningen för muntliga dispenser. Det är förbjudet att parkera på Gottsundagipen, eftersom det är parkmark.