Aktuellt

Drivhus                                                                                                                                                Uppsala kommun beslutade 2019 att drivhus högst får vara 90 cm höga och staket högst 110cm höga. Alla otillåtna byggnationer skulle vara borttagna senast 20 november 2020. Om vi inte tar bort dessa kommer kommunen att säga upp föreningens arrendeavtal i september 2022.

Biltrafik                                                                                                                                                  Om man behöver transportera något till eller från sin lott behövs ett tillstånd från Uppsala kommun. Ring till kommunens växel 018-727 00 00 och be att få komma till avdelningen för muntliga dispenser. Det är förbjudet att parkera på Gottsundagipen, eftersom det är parkmark.