Ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifter

Gödsel/bekämpningsmedel
Vi odlar ekologiskt, vilket betyder att konstgödsel (exempelvis Blåkorn) och miljöfarliga bekämpningsmedel är förbjudna.

Vatten
Vi har vanligt kommunalt vatten och vi betalar för allt vi förbrukar. Det är viktigt att vi inte slösar med vatten. Vattna helst kvällstid eller tidigt på morgonen, så att vattnet kan tas upp av jorden och inte dunstar bort direkt. Vattna inte med vattenspridare.

Skräp
Allt skräp ska tas hem och slängas i sophus eller på återvinningsstation. Föreningen har ingen egen sophantering.

Bilar
Föreningens område ligger på parkmark, vilket betyder att biltrafik inte är tillåten. För transport av stora eller tunga saker får vi köra bil på markerad gångbana från Södra Gottsunda, om vi fått tillstånd hos Uppsala kommun. Alla andra vägar är förbjudna. Bilar får inte parkeras på gipen. Lasta i/ur och kör sedan bort bilen direkt.

Drivhus
De enda byggnationerna som är tillåtna är enkla drivhus. Dessa får bestå av en enkel stomme klädd i genomskinlig plast. Högsta tillåtna höjd är 90 cm. Under växtsäsong tillåts nedmonterbara växthus, skydd mot skadedjur eller liknande om de inte kräver bygglov. Högsta tillåtna yta är 10 kvadratmeter.