Styrelsen

Styrelse 2024

Ordförande och lottuthyrare: Ingrid Leemans   072-223 75 29
Kassör: Pernilla Rutberg
Tillsynsman: Aseyed Ghalamkari
Tillsynsman: Faraydon Mohammed Ali
Sekreterare: Sara Hurtig
Ledamot: Bestoon Gawher
Ledamot: Imad Chamiye

Vattenansvarig (ej med i styrelsen):
Seroj Khodagholi 070-493 37 88

Omar Al Haj Khalil 076-318 81 69